Anti TPO

Anti TPO eller s-anti-tpo står for antistoff mot tyreoideaperoksidase. Dette er et enzym som spiller en kritisk rolle i produksjonen av stoffskiftehormoner. Ved forhøyet Anti TPO angriper immunforsvaret dette enzymet, og hindrer produksjon av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3).

Hør vår podcast om Anti TPO her.

Anti TPO måles på en standard blodprøve hos fastlegen. At det er forhøyet betyr ikke nødvendigvis at du har symptomer på lavt stoffskifte eller at du får diagnosen Hashimoto. De fleste med Hashimoto blir avhengig av medisiner for å få tilført nok stoffskiftehormoner.

Les om vår behandling av Hashimoto her.

Angrepet på skjoldbruskkjertelen må ofte foregå over tid før evnen til å lage stoffskiftehormoner blir nedsatt. Noen kan ha forhøyet Anti TPO hele livet uten å få problemer med stoffskiftet sitt.

Sliten kvinne

Symptomer på høy Anti TPO

Symptomer på tilstander assosiert med høye Anti TPO-nivåer kan variere. Vanlige symptomer inkluderer:

  • tretthet

  • vektøkning

  • kuldefølelse

  • tørr hud

  • hårtap

  • depresjon

  • langsomme reflekser.

Betennelse og inflammasjon

Betennelse er kroppens naturlige respons på skade eller infeksjon, men når det skjer som følge av at immunforsvaret angriper kroppen, kan det ha negative konsekvenser. Ved autoimmune skjoldbruskkjertelsykdommer, som Hashimotos tyreoiditt, fører betennelsen til at skjoldbruskkjertelen gradvis blir skadet.

Dette skjer når immunsystemet feilaktig identifiserer tyreoideaperoksidase som en trussel og begynner å produsere antistoffer mot det.

Inflammasjon i skjoldbruskkjertelen kan føre til symptomer som hevelse i halsen, ubehag og smerte. Over tid kan kronisk betennelse svekke skjoldbruskkjertelens evne til å produsere nødvendige hormoner, noe som ofte resulterer i hypothyreose.

I noen tilfeller kan inflammasjon også føre til perioder med hyperaktivitet i kjertelen (hypertyreose) før den blir hypoaktiv og det blir et for lavt stoffskifte.

Betennelse

Overaktivering av Immunforsvaret

En av de underliggende årsakene til autoimmune sykdommer er overaktivering av immunforsvaret. Dette kan være resultatet av flere faktorer, inkludert genetiske predisposisjoner, miljøpåvirkninger, infeksjoner og stress.

Stress har vist seg å være en betydelig medvirkende faktor til overaktivering av immunforsvaret. Kronisk stress kan føre til en konstant høy produksjon av stresshormoner som kortisol, noe som kan forstyrre immunsystemets normale funksjon. Dette kan igjen, sammen med flere andre faktorer, føre til at immunsystemet begynner å angripe kroppens egne vev, som skjoldbruskkjertelen.

Lekk tarm

En annen faktor som kan bidra til overaktivering av immunforsvaret og autoimmunitet er lekk tarm-syndrom. Dette er en tilstand hvor tarmens vegg blir for gjennomtrengelig, slik at store partikler som ufordøyd mat, bakterier og toksiner kan lekke gjennom tarmveggen og inn i blodomløpet.

Dette kan utløse en immunrespons, da kroppen identifiserer disse partiklene som fremmede inntrengere.

Denne immunresponsen kan føre til systemisk betennelse og økt produksjon av antistoffer, inkludert Anti-TPO. Lekktarm-syndrom er ofte knyttet til dårlig kosthold, kronisk stress, infeksjoner og bruk av visse medisiner som kan skade tarmens slimhinne.

Les om behandling av IBS og lekk tarm her.

Høy Anti TPO og stoffskiftehormoner

Høy Anti TPO er vanlig sammen med høy TSH og lav FT4. Kroppen har da lite stoffskiftehormoner, hjernen øker TSH for å få skjoldkjertelen til å lage mer, men skjoldbruskkjertelen sliter med høy Anti TPO på grunn av angrep fra immunforsvaret, og får ikke økt sin produksjon.

Referanseverdier

Referanseverdier for Anti TPO er < 34 kIE/L, som betyr at nivået skal være under 34 kIE/L. For de med Hashimoto er det vanlig at nivået er over 1300, altså et eller annet sted over maksimalt nivå som kan måles med standard blodprøve i Norge.

Anti TPO over 1000

Dette betyr at immunforsvarets angrep på skjoldkjertelen er kraftig. Det høyeste som måles er 1300. At du har Anti TPO over 1000 betyr likevel ikke at du trenger å ha symptomer på Hashimoto og lavt stoffskifte. Skjoldkjertelen kan likevel greie å lage nok hormoner. 

Les mer om blodprøver for Hashimoto her.

Andre relaterte antistoffer

Anti TG eller Anti TBG er andre antistoffer immunforsvaret kan lage i forbindelse med et angrep på skjoldbruskkjertelen. Disse kan også testes hvis Anti TPO er lav eller normal, men det likevel mistenkes en autoimmun tyreoiditt som årsak til lavt stoffskifte.

Anti TRAS står for anti-TSH-reseptor antistoffer, som er antistoffer immunforsvaret produserer ved Graves' sykdom. Graves' sykdom er en autoimmun lidelse som fører til hypertyreose, eller høyt stoffskifte.

Anti TRAS antistoffene binder seg til TSH-reseptorene på skjoldbruskkjertelen, og stimulerer kjertelen til å produsere mer tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) enn normalt.

Oppsummering

Anti TPO er en viktig markør for autoimmune skjoldbruskkjerteltilstander som kan føre til betennelse og funksjonssvikt i skjoldbruskkjertelen. Kronisk betennelse som følge av autoimmunitet kan forårsake betydelige helseproblemer, inkludert hypothyreose og hypertyreose.

Overaktivering av immunforsvaret, ofte forårsaket av faktorer som stress og lekk tarm-syndrom, spiller en sentral rolle i utviklingen av disse tilstandene. Forståelse av disse mekanismene er avgjørende for å kunne identifisere og håndtere skjoldbruskkjertelsykdommer på en effektiv måte.