Utbrenthet behandling

Utbrenthet behandling handler om 2 ting. Det første er å forstå hva slags bakenforliggende og oftest ubevisste faktorer utbrentheten er et resultat av, og deretter gjøre noe med dem.

Det andre er å finne ut av akkurat dine konsekvenser av utbrenthet, og hva som bør gjøres for god oppbygging av kroppen etter utbrenthet igjen.

Å bli utbrent er oftest en del av andre helseproblemer også, og kan være både delårsak til andre helseproblemer, eller oppstå som et resultat av andre helseproblemer. Eller begge samtidig. En helhetlig tilnærming for å forstå hele deg, din helse og din historie er avgjørende for effektiv behandling.

 

Mann sitter på senga og er ikke uthvilt etter søvn.

Utbrenthet behandling - persontilpasset

Utbrenthet handler om at kroppen som system til dels kollapser, og ikke leverer energien du hadde før lenger. En bred, tverrfaglig, individuelt og persontilpasset tilnærming, er derfor vår løsning. Vi jobber med:

 • Utredning
 • Blodprøvetaking
 • Medisinske tiltak
 • Nevromotorisk trening
 • Kognitiv og metakognitiv terapi
 • Traumebehandling
 • Tiltak for å få orden på fordøyelsen
 • Kosthold, kosttilskudd og naturmedisin.
 • Etablering av et liv og en livsstil som fungerer.

Utredning

En utredningstime varer 90 minutter, og ofte vil minst to av oss være med på dette, for å sikre at vi stiller de kloke spørsmålene og får den relevante informasjonen. Vi trenger å forstå deg som menneske, og hva som har foregått og hvordan det hele henger sammen.

Det er fort gjort å glemme ting, så det er hendig om du har en lapp med det du forstår som de viktigste punktene. Det er helt vanlig å fortelle litt usammenhengende, og det går fint. Vi holder styr på alt. Vi titter gjerne på blodprøver som er tilgjengelige på furst sine websider, og bestiller eventuelt nye.

På slutten av utredningstimen vil vi presentere et grovt program for akkurat deg, basert på det du har fortalt, som vi tror vil få deg på beina igjen. Om du vil sette i gang med det er helt opp til deg.

 

Sykepleier tar blodprøver av en pasient

Blodprøvetaking

Vi rekvirerer ved behov blodprøver, som du tar på et av laboratoriene til Furst. Vi tar ikke blodprøvene selv. Av og til er det aktuelt å ta andre typer prøver også, som vi henviser. Av og til er det mest praktisk å få tatt prøvene via egen fastlege, og det fungerer helt fint.

Nevromotorisk trening og behandling

Nevromotorisk trening er øvelser eller bevegelser vi gjør på deg når du ligger på en benk og slapper av, og enkel praktisk trening som du gjør selv mellom timene hos oss. Det er for å oppnå to ting.

 1. Å endre grunnmoduset i kroppen til mer ro og avspenning. Mer parasympatisk tilgang og lavere behov for stresshormoner som adrenalin og kortisol.
 2. Å stimulere nervesystemet til å begynne å omorganisere seg. Altså å destruere gamle og konstruere nye koblinger og baner, sånn at det blir lettere for hjernen å endre på automatiserte og innlærte tanke- og adferdsmønstre, væremåter, roller og vaner.

Hvordan fungerer nevromotorikk

Nevromotorikk handler om å bevege kroppen på en måte som påvirker sensorer, proprioreseptorene, i leddene på kroppen, som registrerer posisjon. Disse begynner under nevromotorisk trening å sende konstant store mengder informasjon til hjernen om hva som skjer med kroppen.

At bevegelsene er sakte gjør at stabiliserende muskulatur, diafragma (pustemuskelen i mellomgulvet) og vagusnerven blir aktivert, altså den parasympatiske delen av nervesystemet. Dette skaper dyp avspenning i musklene og hodet.

Dr. Thomas Alexander Skog utøver nevromotorisk behandling på en pasient som ser ut til å være trygg og rolig.

Ro i kroppen med parasympatikus

Beredskapen kobles av, og ro og trygghet kobles på. Dette oppleves vanligvis veldig befriende og behagelig. Ambisjonen er at dette ikke bare er noe som skjer når du gjør øvelser, men noe som blir til en normal og naturlig tilpasset del av deg i hverdagen.

Kortisol

Med mer parasympatisk aktivitet, får også binyrebarken beskjed om at produksjonen av kortisol kan "normaliseres". Det er ikke behov for beredskap og årvåkenhet lenger, og dette er avgjørende for normal døgnrytme og god søvn. Det vil også på sikt påvirke betennelser i kroppen i positiv retning.

Økt nevral plastisitet for å kunne tenke nye tanker

All informasjonen fra leddene (proprioreseptorene) om posisjon skaper en situasjon som gjør det nødvendig for hjernen å begynne å forholde seg til kroppens posisjon og relasjon til virkeligheten på nye måter. Hjernen gjør egentlig dette hele tiden, og det heter nevral plastisitet.

Ved nevromotorisk stimulering blir imidlertid plastisiteten satt i høygir, selv om du er kroppslig avslappet. Dette gjør at nervecellene begynner å lete etter nye måter å koble seg sammen på, som åpner for at du kan tenke, prioritere og reagere på nye måter.

Dette er avgjørende for neste steg i behandlingen, når vi skal gjøre noe med hvorfor du og kroppen din har stått i beredskap over så lang tid. Det må kanskje skapes nye adferds- og tankemønstre , så du kan skape deg et liv med en grad av belastning du fint greier å håndtere.

Les mer om nevromotorisk trening for god læring her.

Nervene kan danne nye koblinger for å tenke nye tanker og oppdage nye perspektiver.

Metakognisjon

Metakognisjon er evne til å kunne se deg selv klart utenfra, og dermed kunne få perspektiv på deg selv i den situasjonen du er i, og dermed forstå hva som skjer og hvorfor det skjer på en tydeligere måte. Og deretter i mye større grad kunne velge hvordan du vil forholde deg og respondere.

Evne til dette er helt avgjørende for å kunne oppdage og forstå de faktorene som har påvirket deg i negativ og positiv retning, og i sum skapt utbrentheten. Og det er helt avgjørende for å kunne endre på deg selv og livet ditt, så det blir meningsfullt og bærekraftig.

Prisgitt egne følelsesmessige reaksjoner

Det motsatte, satt på spissen, er å være prisgitt dine egne følelser, roller, traumer, løsninger og (u)vaner, uten å kunne påvirke dem eller velge hvordan du vil forholde deg til det som skjer rundt deg. Du gjør som du alltid har gjort, uavhengig av om det er klokt eller ikke, eller om du er tilfreds med det eller ikke.

Praktisk trening på metakognisjon

Vi setter i gang et praktisk treningsopplegg for å trene opp evnen til metakognisjon. Det er ingen selvfølge at man kan eller har tilgang til dette, og før det kan brukes til noe konkret må det være noe du behersker. Denne treningen vil også i stor grad påvirke og endre på dine gamle tankemønstre.

Metakognisjon som (ubevisst) verktøy

Metaposisjon til seg selv kan fungere som et konkret bevisst kognitivt verktøy i hverdagen, for å kunne ta bedre og nye valg. Det fungerer enda bedre som en ”autopilot” som kan gjøre at du først i ettertid oppdager at du løste en situasjon på en bedre eller annen måte enn du typisk gjorde før.

Tillit til sitt selv

Erfaringen er at dette er det vanligste og enkleste. Da slipper man å tenke så mye, og det å stole på at man løser situasjoner på måter man kan stå inne for i ettertid, er selvsagt avgjørende for å ha tillit til sitt selv. Altså selvtillit.

 

Kognitiv terapi for traumer

Traumebehandling

En variant av reaksjoner på traumer er PTSD, at traumene skaper reaksjoner som kraftig angst, angstanfall og flashbacks. Les vår artikkel om traumebehandling om dette gjelder for deg, der behandling av slike typer reaksjoner blir gjennomgått.

Det er vanligere i forbindelse med utbrenthet at traumer eller faser tidligere i livet, har resultert i væremåter, roller og strategier for å forholde seg til seg selv og omverden på, som ikke er sunne og egentlig ikke har så mye med "meg" å gjøre. Men de har blitt en del av "personligheten" likevel.

Dissosieringsprosessen

For å rydde opp i traumer og måten de påvirker oss på i nåtid setter vi i gang et kognitivt arbeid vi kaller dissosieringsprosessen. Det er en måte å omorganisere måten traumer er lagret og påvirker oss i hverdagen på.

Resultatet er at det blir mulig å betrakte sin fortid nøytralt fra avstand, uten å bli for følelsesmessig påvirket. Dette gjør det mulig å rydde opp i en rekke aspekter ved traumene og måten de har påvirket deg på. Fortiden kan gå fra å være noe du frykter og unngår, til å bli din viktigste kilde til lærdom og klokskap.

Hva er "jeg", og hva er mine roller, strategier og beskyttelsesmekanismer?

Dette muliggjør å kunne separere følelsesmessig mellom hva som egentlig er "meg", og hva som er eller var mine roller, strategier og beskyttelsesmekanismer. De var reaksjoner på et traume, og var kanskje nyttige på noen tidspunkter i livet. Men er nå ryddet opp i, og trengs kanskje ikke lenger.

Det å oppdage og "finne seg selv" er floskler som nå plutselig blir veldig konkret. Det å stole på sitt "selv", og dermed få "selv-tillit", blir på mange måter først nå etter hvert mulig. Og dermed kunne konstruere et liv med innhold, rammer, mennesker og vaner du virkelig vil ha og trenger.

Hovedkompetansen i dette har vi hentet fra utdanning i faget kommunikologi.

Les mye mer om vår traumebehandling her.

 

Person med energi og livslyst

Oppbygging av kroppen etter utbrenthet

En ting er å få tatt tak i det som skapte utbrentheten i utgangspunktet. En annen er å komme seg skikkelig på beina igjen. Det er en prosess som innebærer å ta i bruk alt du har lært gjennom behandlingen, og omsette det til din egen variant, som oppleves som ekte og riktig. Vi hjelpe deg.

Vår erfaring er at det aller aller viktigste er at livet blir et sted det er godt å være. Forskjellen mellom å vandre i en evig tunell uten lys i andre enden, og det å skape seg et liv som man trives i er det som utgjør mest. Over tid er det som forskjellen på natt og dag.

 

Blodprøver, medisiner, kosthold og kosttilskudd

I tillegg til utbrenthet jobber vi også mye med kompliserte og kroniske helseproblemer som IBS og fordøyelsesproblemer, lavt stoffskifte, fibromyalgi, PCOS, betennelsesproblemer og andre sammensatte helseproblemer. Disse aspektene også en del av utbrentheten for mange.

De medisinske aspektene av utbrenthet er akkurat like viktige som de mentale, og noen ganger må vi starte her, fordi helseproblemene påvirker negativt i så stor grad. Hvilke behov den enkelte har er helt individuelt, og vi gjør og setter i gang det vi og du vurderer at er viktig og betydningsfullt.

 

Ender man tilbake dit man var?

Vår erfaring er at de fleste som gjør dette ordentlig velger å etablere et liv med vesentlig mindre stress enn de hadde. Kravene til seg selv, og måten kravene fra omgivelsene får lov til påvirke har blitt varig endret.

Ta kontakt for behandling av utbrenthet

Book time online her, mail oss på post@fornixklinikken.no, eller ring 92635488.