Sånn jobber vi

Utredningstime

I den første utredningstimen er både Thomas og Steinar alltid til stede. Vi tar oss god tid til å bli kjent med deg, forstå hvem du er, hva du ønsker og hva som plager deg. Det er viktig for oss å forstå sammenhengen i din situasjon og avgjøre hvilke prøver som eventuelt må tas for en dypere forståelse.

Skreddersydd program for deg

Basert på dette, skreddersyr vi et program spesifikt for deg. Innholdet i programmet avhenger helt av dine ønsker og problemstillingen du står overfor. Det er vanlig med et behandlingsforløp som strekker seg over 4-8 måneder og består av 8-12 møter, hvor ulike tiltak utføres i en logisk rekkefølge.

Regulere egen helse selv

Målet vårt er at du skal oppnå ønsket utvikling, og ikke bli avhengig av å komme tilbake, men at du forstår og kan regulere helsa di og de faktorene som påvirker deg helt selv. At du blir så frisk og vital og selvstendig som du ønsker, gitt de forutsetningene og ressursene som du har. 

Utredningsmøte med Thomas og Steinar på Fornixklinikken

Samarbeid med fastlegen og helsevesenet

Samarbeid med fastlegen er en stor fordel og stort sett enkelt å få til. For eksempel ved oversending av epikrise, en telefonsamtale for gjensidig oppdatering, eller at vi formulerer et informativt skriv som vår kunde tar med til sin fastlege.

Medisiner

​Det er best for oss om alt av medisinjustering gjøres av fastlegen, og innimellom gjør vi det også. Hvis vi oppdager noe med helsa di som er av en sånn art at det bør håndteres av en spesialist eller på sykehus vil vi forklare deg enkleste måte å få til dette på.

Hvem oppsøker oss?

De som oppsøker oss har oftest tre typer utgangspunkt.

De som vil utvikle seg selv

En variant er mennesker som ikke nødvendigvis har helseproblemer, men som vil utvikle seg og få mest mulig ut av ressursene sine og livet. Dette er gjerne folk som føler de egentlig har mer å by på enn de får utløp for, eller at de mister mening og tilstedeværelse under visse omstendigheter.

De som har kroniske sammensatte helseproblemer

Dette er folk med blant annet slitenhet og utmattelse, konsentrasjonsproblemer, dårlig søvn, smerter, stress og uro, betennelser, nedstemthet, depresjon, angst, traumer, fordøyelsesproblemer og hormoner i ubalanse. Der både livsstilsfenomener, tanker, følelser og medisinske forhold spiller en rolle.

De som vil forebygge

Som regel godt voksne og stort sett friske mennesker, gjerne mot slutten av arbeidslivet, som vil sette i gang tilpassa forebyggende grep innen kosthold, tilskudd og stresshåndtering, for å ha god helse også i livets siste halvdel. Disse ønsker seg ofte også second opinion fra oss angående medisiner de går på. 

Thomas Alexander Skog på kontoret på Fornixklinikken

 

Eksempler på diagnoser og tilstander vi jobber med

 • PCOS (Polycystisk overiesyndrom)
 • Lavt stoffskifte og spesielt Hashimoto
 • Overvekt og ønske om vektendring
 • Slitenhet, utbrenthet, utmattelse, gått i veggen
 • IBS og andre fordøyelsesrelaterte diagnoser og problemer
 • Betennelsestilstander og kronisk inflammasjon
 • Dysleksi
 • Dårlig søvn
 • Nedstemthet og depresjon
 • Angst og uro
 • Traumer
 • OCD
 • ADHD
 • Konsentrasjonsevne og tåkehjerne
Steinar og Thomas på Fornixklinikken