Hashimoto behandling

Hashimoto behandling

Hashimoto behandling: Behandling av Hashimotos sykdom handler for de fleste om å ta blodprøver og regulere medisiner. Vi er opptatt av det, og vi er enda mer opptatt av å optimalisere kroppens egne naturlige regulering av stoffskiftet.

For mange er det mye som kan gjøres for å normalisere immunforsvaret, få ned betennelser og inflammasjon, gå ned i vekt, øke skjoldkjertelens evne til å produsere stoffskiftehormoner og øke kroppens evne til å omdanne tyroksin T4 til trijodtyronin T3.

Alt må tilpasses hver enkelt, så programmet presentert her gjelder bare helt generelt.

Denne artikkelen om behandling av Hashimoto er en fortsettelse av artikkelen Fakta om Hashimoto. Kanskje er informasjonen du leter etter der.

Skjoldkjertelen er plassert i halsen, og produserer først og fremst hormonene T3 trijodtyronin og T4 Tyroksin.

Nøkkelfaktorer for optimalisering av kroppens eget stoffskifte

 • Tarmhelse og bakteriestatus i tarmen
 • Få ned betennelser og inflammasjon
 • Måling av og eventuelt tilførsel av jod
 • Få ned stress og muskelspenninger
 • Normalisering av utskillingen av langtids stresshormonet kortisol
 • Få ned eventuell kortisolresistens hos immunforsvaret.
 • Håndtere eventuelle traumer
 • Bedring av døgnrytme og søvn
 • Kosthold og stabilisering av blodsukker
 • Kosttilskudd, urter, mineraler og andre naturmedisiner
 • Andre livsstilstiltak for å forbedre kroppens funksjon
 • Fysisk aktivitet, bevegelse og bevegelighet
 • Vektregulering

Ned med stress og uro

For å få til ro i kropp og hode bruker vi en kombinasjon av

 • Nevromotorisk behandling og trening, for å skape ro i kroppen.
 • Kognitiv og metakognitiv terapi, for å endre på måten tanker påvirker.
 • Traumebehandling og bearbeiding, så hendelser i fortid ikke lager stress i nåtid.
 • Kosttilskudd, medisiner og naturmedisinske tiltak for å påvirke kroppens biokjemi i ønsket retning.

Les om traumebehandling på Fornixklinikken her.

Stress og uro påvirker kroppen negativt gjennom flere mekanismer, som er spesielt problematisk ved Hashimoto. Å få til ro i kroppen og hodet er avgjørende for å lykkes med de andre tiltakene, og er derfor vanligvis det første vi starter med.

Stress og uro setter hele kroppen i økt beredskap og øker langtids stresshormonet kortisol, som igjen forstyrrer døgnrytme, vektregulering, søvn, magefunksjon, og sist men ikke minst, styring og regulering av immunforsvaret, og dermed grad av betennelse i kroppen.

Sliten av flere grunner

Mange med Hashimoto er veldig veldig slitne. Det er fordi stoffskiftet ikke fungerer så klart, og det er veldig ofte også en grad av utmattelse, utbrenthet og fatigue, som kommer fra blant annet vedvarende stress over tid. Les om vår behandling av utbrenthet og traumer for mer informasjon og kontekst.

Kvinne med magesmerter

Få magen til å fungere

Når kroppen og hodet har fått ro ligger forholdene til rette for å få skikkelig orden på fordøyelsen. Å få orden på magen ved Hashimoto er viktig av mange grunner. Her er tre essensielle:

 • Omdanning av T4 til T3 skal gjøres av gode tarmbakterier, som det ikke er en selvfølge at du har.
 • Immunresponser ved lekk tarm er en viktig bidragsyter til betennelser og inflammasjon sammen med dårlig regulert kortisol.
 • God fordøyelse gir godt næringsopptak.

Viktige grep for å få orden på fordøyelse

For å få orden på tarm og magefunksjon gjør vi blant annet disse tiltakene:

 • Få ned stress og uro. Det blir aldri orden på tarmene om kroppen er full av uro.
 • Diett med fjerning av raske karbohydrater og en del andre elementer for å oppnå:
  • Flatere blodsukker (viktig for vektnedgang og jevnere energi)
  • Sulte i hjel bakterier, sopp og andre som vi vil bli kvitt.
  • God mat til ønskede bakterier.
 • Probiotika (fordøyelsesbakterier) i store doser som tilskudd
 • Prebiotika (supermat til fordøyelsesbakterier) i store doser som tilskudd
 • Eventuelle spesifikke tiltak mot sopp, bakterier, mikrober eller andre som ikke er velkommen.
 • God kvalitet på råvarer.
 • Periodisk faste på en måte som passer for den enkelte.
 • Ekstra støtte til slimhinner.
 • Eventuelt tilskudd av magesyre og fordøyelsesenzymer.

Les eventuelt om vår behandling av IBS, Irritabel Tarmsyndrom her.

Kvinne som har en mage som fungerer bra

Få ned betennelser og inflammasjon

Når stress og uro blir jobba godt med, vil kortisolnivåene typisk normaliseres. Når deretter tarmene og magen begynner å fungere bra, vil lekk tarm problemet gradvis bli bedre, og immunforsvaret kan dempe aktiviteten sin langs tarmen. Stress er også en faktor som kan øke lekk tarm problemet.

Reversere kortisolresistens

Kortisolresistens kan da gradvis reverseres, så immunforsvaret begynner å høre på sjefen sin, kortisol, igjen. Det kan da skje en utvikling der immunforsvaret i mye mindre grad skaper betennelser og inflammasjon i kroppen.

Dette kan også gjøre at angrepet mot skjoldkjertelen kan avta. Blodprøven som viser hvor kraftig angrepet på skjoldkjertelen er heter Anti TPO. I noen tilfeller kan Anti TPO komme helt ned til ønsket nivå igjen.

Betennelsesdempende mat

Mange matvarer stimulerer kroppen til å øke betennelse, og mange til å dempe betennelse. Et eksempel er Omega 3 fettsyrer fra viltlevende fisk, som er betennelsesdempende. Omega 6 fettsyrer fra potetgull er betennelsesfremmende. Det skjer gjennom påvirkning av kroppens eikosanoider.

Det er derfor nå et poeng å sette i gang flere tiltak for å dempe betennelse i hele kroppen. Blant annet ved å regulere matvarer og lage individuelt tilpassa planer for kosttilskudd med for eksempel gode antioksidanter, vitaminer og mineraler.

Stabilt blodsukker

Orden på stress og kosthold er nøkkelfaktorer for å få orden på blodsukkeret. Stabilt blodsukker er et viktig moment for Hashimotos tyreoiditt av flere grunner:

 • Gir jevnere energi gjennom dagen.
 • Legger til rette for vektnedgang.
 • Demper insulin, som er et hormon som hemmer omsetning av mange andre hormoner i kroppen.
Kvinne som sover dypt

Få orden på søvn

Få ting er så stressende for kroppen som dårlig søvn. Det å rydde i indre uro, kortisolomsetning og blodsukker er faktorer som er viktige for god døgnrytme og god søvn.

Det fins mange andre tiltak for å påvirke søvnen, som for eksempel å ta søvnhormonet melatonin som tilskudd. Det fins også flere andre aktuelle kosttilskudd og medisiner som for eksempel antihistaminer for å få døgnrytmen og søvnen i gang.

En pakke av tilskudd og medisiner satt sammen for akkurat deg, tatt på akkurat riktig tidspunkt for å få til god timing med innsovning kan være en nøkkelfaktor. I tillegg til ting som skjermbruk, aktivitetsnivå på kvelden, type lys, type musikk, når du spiser kveldens siste måltid og flere andre faktorer.

Se Andrew Huberman sine beste tips for å få orden på eget stoffskifte her.

Mer bevegelse og bevegelighet

Når kroppen begynner å fungere føles det for de fleste veldig deilig å kunne bevege seg mye mer på ulike måter. Tidlig i behandlingen er det mange som har lyst til å ha lyst til å trene. Men det blir det som regel lite ut av.

Når kroppen fungerer opplever mange å virkelig ha lyst til å trene, og da ender de oftest med å gjøre det. Bevegelse av kroppen med stor variasjon i type aktivitet, varighet, intensitet, tempo og alle andre variabler vil nå gjøre veldig god nytte. dette gjelder også smidighet og bevegelighet.

Regulere medisin

Nå først er tidspunktet vi som oftest begynner å regulere på medisiner. Kroppens behov for stoffskiftemedisin blir nå ofte mindre, fordi kroppens egen produksjon er på vei opp, og med minket stressnivå i kroppen, er også behovet på vei ned.

Ikke sjelden viser etter hvert pasienten tegn til mer energi. På blodprøvene kikker vi nå etter tegn på overmedisinering, og symptomer hos pasienten som uro, økt puls og dårligere søvn igjen.

Ser vi det, starter en relativt langvarig og kontrollert nedtrapping av medisiner der både blodprøver og kundens opplevelse har mye å si for progresjonen. Vi erfarer at de fleste trives med å ikke slutte helt på medisiner, men fortsette på en lavere dose som et ”støttehjul” til egen naturlige produksjon

Hos eldre krever behandlingen en forsiktig tilnærming med lavere doser på grunn av deres sensitivitet for hormonnivåer, for å optimalisere skjoldkjertelfunksjonen og unngå risikoer forbundet med lave TSH-nivåer.

Få gode vaner og et liv du trives i

Når det nærmer seg slutten på et behandlingsforløp er det avgjørende å komme til et punkt der du kan designe et liv som du selv og kroppen din trives i. Hva det er er ikke godt å si på forhånd. Hva slags kosthold fungerer for deg på lang sikt for eksempel?

Et resultat av god traumebehandling og sorteringsarbeid kan være at man kan skille mellom hva som er seg selv, og hva som er beskyttelsesmekanismer, roller, strategier og innlærte væremåter, som er fort gjort å identifisere seg med. Hvis jeg ikke er vanene og mønstrene mine, hva er jeg da?

Les mer om dette i vår artikkel om traumebehandling.