Lysterapi

Lysterapi er en behandlingsform der lys i ulike frekvenser brukes for å oppnå ulike effekter på kroppen og hjernen. Lys har vist seg å kunne påvirke både den mentale og fysiske helsen positivt, ved å stimulere biologiske prosesser.

Virkning av lysterapi

Rødt og nær infrarødt lys kan fremme hudhelse og muskelrestitusjon, men blått lys kan forbedre oppmerksomhet og våkenhet. Gjennom regelmessig eksponering for riktig type lys, kan lysterapi bidra til å regulere døgnrytmen, redusere symptomer på depresjon og angst, og forbedre generell trivsel.

Lysterapi brukes ofte for å behandle sesongavhengig depresjon (SAD), som oppstår i mørketiden når sollyset er begrenset. Videre har lysbehandling vist seg nyttig i behandling av hudtilstander som psoriasis og eksem, samt i å fremme sårheling.

Lyspanel for rødt og nær infrarødt lys

Lysterapi på Fornixklinikken

På Fornixklinikken bruker vi lysterapi sammen med nevromotorisk trening og lydterapi i den første fasen av behandling av kroniske helseplager, når stress er en viktig del av helseproblemet. Vi bruker da et panel med rødt og nærinfrarødt lys, såkalt fotobiomodulering.

Poenget er dels å skape dyp ro i kroppen, men også å legge til rette for økt nevral plastisitet, altså nervesystemets evne til å omprogrammere og omkoble seg. Dette danner grunnlaget for seinere kognitivt sorteringsarbeid for å behandle traumer for eksempel, eller endre på tanke og adferdsmønstre.

Fotobiomodulering

Fotobiomodulering er en betegnelse på lysterapi med rødt lys. Dette innebærer at lys i spesifikke bølgelengder påvirker biologiske prosesser i kroppen. Ved å bruke rødt eller nær-infrarødt lys, kan fotobiomodulering øke ATP-produksjonen og redusere oksidativt stress og betennelse.

Stimulering av mitokondrier

Mitokondriene fungerer som cellenes "kraftverk" ved å produsere energimolekylet ATP av næringsstoffer fra mat. Når rødt lys absorberes av mitokondriene, øker ATP-produksjonen. Dette kan gi økte energinivåer, forbedret cellefunksjon og raskere helbredelse.

Hode med tannhjul inni, og en lyspære utenfor som skinner.

Mentale effekter

Lysterapi kan ha positive effekter på mental helse. Økt ATP-produksjon kan forbedre hjernefunksjonen, redusere symptomer på depresjon og angst, og forbedre søvnkvaliteten. Ved å redusere oksidativt stress og betennelse, kan lysterapi også bidra til en generell følelse av velvære.

Lysterapi og psykisk helse

Lysbehandling har vist seg å forbedre helsen og livskvaliteten til psykisk syke mennesker. I psykiatrien har man sett spesielt gode resultater med behandling av vinterdepresjon ved bruk av hvitt lys og blinkende, farget lys sammen med samtaleterapi.

Forelder som prøver å hjelpe sitt barn med skolearbeid

Behandling av skoletrette barn

Lysterapi kan også være nyttig for barn som er lei av skolen. Metoder som Downing-teknikk for nevrosensorisk utvikling, hvor barna ser på lys uten samtale i 20 minutter flere ganger i uken, har vist seg å gi gode resultater. Denne teknikken kan forbedre synsfeltet, idrettsprestasjonene og den faglige ytelsen til barna.

Vitenskapelig støtte for lysterapi

Lys- og fargeterapi har en solid vitenskapelig forankring. Lys har blitt brukt i medisinsk behandling i århundrer, fra det gamle Egypt til dagens avanserte sykehus. Norske forskere har bidratt betydelig til feltet, og det er en økende interesse for lysbehandling både i Norge og internasjonalt.

Forskere som Nils Ryberg Finsen, som fikk Nobelprisen i 1903 for sin lysbehandling av tuberkuløse hudlidelser, har banet vei for moderne lysforskning. I dag brukes lysbehandling på mange områder, fra psykiatri til behandling av søvnproblemer.

Forskning på lysterapi

Studier støtter effekten av rødt lys terapi på energinivåer og helbredelse. En studie publisert i Annals of Biomedical Engineering fant at rødt lys terapi kan forbedre restitusjon etter trening ved å øke ATP-produksjonen. En annen studie i Journal of Applied Physiology viste at rødt lys terapi kan forbedre fysisk ytelse og redusere muskeltretthet.

Lysterapi ved sykehus

I Trondheim har Østmarka sykehus undersøkt effekten av lysbehandling på psykisk syke pasienter. Ved å bruke oransje filter på vinduer og lamper, forskes det på om dette kan påvirke kroppens produksjon av melatonin og redusere behovet for medisiner.

I Danmark har et psykiatrisk sykehus i Slagelse implementert et avansert lyssystem for å optimalisere lyset for pasientene hele døgnet, noe som har fått oppmerksomhet fra hele verden.