Kunnskap og Inspirasjon

Traumebehandling og traumebearbeind på Fornixklinikken

Traumebehandling

Les om hvordan traumer behandles på Fornixklinikken, med fokus på nevromotorisk behandling, metakognitiv trening og indre guiding gjennom dissosieringsprosessen.

Traumebehandling

Les om hvordan traumer behandles på Fornixklinikken, med fokus på nevromotorisk behandling, metakognitiv trening og indre guiding gjennom dissosieringsprosessen.

Steinar Kroksæter Nordbø og Thomas Alexander Skog på Fornixklinikken  driver med behandling av  utbrenthet og fatigue

Behandling av utbrenthet og fatigue

Lær om årsaker til og behandling av utbrenthet og fatigue. Det er sjelden en klar årsak til slike helseproblemer, men flere samspillende faktorer av ulike typer. Les om det her,...

Behandling av utbrenthet og fatigue

Lær om årsaker til og behandling av utbrenthet og fatigue. Det er sjelden en klar årsak til slike helseproblemer, men flere samspillende faktorer av ulike typer. Les om det her,...

Steinar Kroksæter Nordbø og Thomas Alexander Skog på Fornixklinikken  driver med behandling av angst

Behandle angst

Vår ambisjon er ikke bare at du skal kunne håndtere den angsten har, eller lære teknikker for å holde angsten i sjakk. Ambisjonen vår er å håndtere selve opphavet til...

Behandle angst

Vår ambisjon er ikke bare at du skal kunne håndtere den angsten har, eller lære teknikker for å holde angsten i sjakk. Ambisjonen vår er å håndtere selve opphavet til...

Ferdig med angsten. Endelig.

Behandling av angst

Les her om hvordan vi bruker dissosieringsprosessen i behandling av angst, sammen med annen kognitiv terapi og nevromotorisk stimulering på Fornixklinikken.

Behandling av angst

Les her om hvordan vi bruker dissosieringsprosessen i behandling av angst, sammen med annen kognitiv terapi og nevromotorisk stimulering på Fornixklinikken.

Thomas Alexander Skog på Fornixklinikken

Privat lege oslo

Vi jobber med tverrfaglige behandling for kroniske helseplager. I vår verden henger betennelser, spenninger, søvnkvalitet, traumer, magefunksjon og graden av meningsfullhet i livet sammen, og summen av dette og flere...

Privat lege oslo

Vi jobber med tverrfaglige behandling for kroniske helseplager. I vår verden henger betennelser, spenninger, søvnkvalitet, traumer, magefunksjon og graden av meningsfullhet i livet sammen, og summen av dette og flere...

Dame går tur i skogen og tenker over livet.

Behandling av PCOS

Les om kvalitativ behandling av PCOS for å få kontroll på vekt, stress, tarmfunksjon og hormoner. Alt dette henger sammen og behandles hos oss i sammenheng.

Behandling av PCOS

Les om kvalitativ behandling av PCOS for å få kontroll på vekt, stress, tarmfunksjon og hormoner. Alt dette henger sammen og behandles hos oss i sammenheng.