Lydterapi

Lydterapi har lenge vært brukt som et verktøy for avslapning og helbredelse. Fra eldgamle rituelle sanger til dagens Spotify med earpods, har menneskeheten alltid utnyttet lydens kraft til å forbedre både mental og fysisk helse. I dag støttes dette av forskning som belyser hvordan lyd og vibrasjoner kan påvirke hjerneaktiviteten

Lydterapi og hjernebølger

Hjernen vår opererer i ulike tilstander av bevissthet, representert av forskjellige typer hjernebølger som kan måles ved hjelp av EEG. Disse bølgene inkluderer:

 • Gamma-bølger (30-100 Hz): Assosiert med høy mental aktivitet, læring og informasjonsbearbeiding.
 • Beta-bølger (12-30 Hz): Typisk for våken tilstand med aktiv tenkning, problemløsning og konsentrasjon.
 • Alfa-bølger (8-12 Hz): Forekommer i våken avslapning og lett meditasjon, ofte med lukkede øyne.
 • Theta-bølger (4-8 Hz): Assosiert med lett søvn, dyp avslapning og meditativ tilstand.
 • Delta-bølger (0,5-4 Hz): Kjennetegnes ved dyp søvn og underbevisste tilstander.

Ved å bruke spesifikke lydfrekvenser kan hjernen påvirkes av dette, og endre hvilke hjernebølger som er aktive.

Hjernebølger på svart bakgrunn

Måter å utøve lydterapi

En måte å utnytte lydens kraft er gjennom lydbad, der man bruker instrumenter som tibetanske boller og gonger. Disse øktene kan bidra til å redusere stress, forbedre søvn og fremme indre ro. Digitale alternativer, som spillelister med spesifikke lydspor, kan også ha lignende fordeler.

Solfeggio-frekvenser er naturlige toner som kan ha positiv virkning ved å påvirke spesifikke deler av kroppen. Binaurale rytmer, som spilles inn med ulike frekvenser i hvert øre, kan hjelpe hjernen med å oppnå tilstander som ligner på meditasjon. Dette kan føre til redusert angst og forbedret søvnkvalitet.

I tillegg til disse teknikkene, finnes det også ulike typer støy som har vist seg å være nyttige. De fleste av disse fins naturlig i naturen, som fra havet, bekker, regn, og vind:

 • Hvitt støy: Inneholder alle frekvenser og kan hjelpe med støykansellering, noe som bidrar til en roligere sinnstilstand.

 • Rosa støy: En mykere versjon av hvitt støy, som kan forbedre hukommelse og kognitiv ytelse.

 • Brunt støy: Lavere frekvenser som kan hjelpe med konsentrasjon, ofte foretrukket av personer med nevrodivergenser.

Bekk eller elv som renner gjennom vakker skog

Vitenskapelige perspektiver

Moderne forskning har bekreftet mange av de antatte fordelene ved å bruke lyd for helbredelse og avslapning. Ved å modulere hjernebølger kan lyd bidra til dyp avslapning, redusert stress, forbedret immunfunksjon og økt mental klarhet.

For eksempel kan lavfrekvente lyder i theta- og delta-bølgeområdet hjelpe med å oppnå dyp søvn og redusere stressnivåer. På den andre siden kan høyfrekvente lyder i beta-området øke våkenhet og fokus.

Lydterapi og alzheimer

Ved forskning på mus har 40 Hz lydterapi vist seg å ha positive effekter på kognitiv funksjon og symptomer på Alzheimers sykdom. I 2016 fant MIT-forskere at daglig eksponering for 40 Hz lyd reduserte amyloid-plakk i hjernen og forbedret kognitive tester hos mus. De oppdaget at lyden økte aktiviteten til hjernens immunceller, som hjelper med å fjerne skadelige proteiner.

En nyere studie publisert i Nature i 2024 bekreftet og utvidet disse funnene. Denne studien viste at ved å stimulere med 40 Hz lyd, lys og vibrasjon ble også tau-proteinfloker fjernet og hukommelse og læringsevne hos mus forbedret.

I tillegg fant forskerne at lydterapien forbedret hjernens evne til å styrke synapser og beskyttet blod-hjerne-barrieren, noe som kan bidra til å forhindre sykdomsutvikling.

Dyp ro

Når kroppen og hodet har mer ro og den parasympatiske delen av nervesystemet får større innflytelse, skjer en rekke gunstige effekter på kroppen. som:

 • Redusert stress og angst: Parasympatisk aktivitet motvirker den sympatiske "fight or flight"-responsen, og bidrar til avslapning og reduksjon av angst og stress.

 • Bedre fordøyelse: Den parasympatiske aktiveringen fremmer fordøyelsesprosessen ved å øke blodstrømmen til mage-tarmkanalen og stimulere produksjonen av fordøyelsesvæsker.

 • Regulering av hjertefrekvens: Økt parasympatisk aktivitet senker hjertefrekvensen og bidrar til å opprettholde en jevn og sunn hjerterytme.

 • Økt immunfunksjon: Parasympatisk aktivering kan bidra til å styrke immunsystemet ved å redusere betennelse og fremme helbredelse.

 • Bedre søvnkvalitet: Aktiviteten til det parasympatiske nervesystemet er knyttet til dypere og mer avslappende søvn, noe som er avgjørende for god helse og velvære.

 • Bedre mentalt fokus og konsentrasjon: En balansert parasympatisk respons kan bidra til å fremme mental klarhet og konsentrasjon ved å redusere distraherende tanker og bekymringer.

Thomas Alexander Skog

Lydterapi på Fornixklinikken

Vi bruker lydterapi aktivt som en av flere somatopsykiske tiltak for å stimulere kroppen til mer ro og avspenning. Lydterapi utøves samtidig som pasienten mottar nevromotorisk behandling, og belyses med rødt og nærinfrarødt lys, foto-bio-modulering.

Pasienten ligger da på en benk og slapper av, og mottar disse behandlingene fra en av våre leger eller terapeuter, individuelt tilpasset, i god avslappende atmosfære.

Sammen blir dette en kraftig pakke som har verdi i seg selv. Som et ledd i et tverrfaglig program er poengene med dette å forberede pasienten på kognitive sorteringstiltak som traumebehandling eller endring av uønskede tanke- og adferdsmønstre.

I tillegg er dette viktig for å i neste omgang oppnå resultater med spesifikk behandling for for eksempel betennelser, spenninger, mage- og fordøyelsesproblemer og andre kroniske problemer.