Hashimoto

Hashimoto er en autoimmun sykdom, der immunforsvaret angriper og skaper en kronisk betennelse eller inflammasjon i skjoldbruskkjertelen, og dermed gradvis ødelegger dens evne til å lage stoffskiftehormonene tyroksin T4 og trijodtyronin T3.

Les om tverrfaglig behandling av Hashimotos sykdom på Fornixklinikken her.

Skjoldbruskkjertelen avbildet i hender

Forskjell på Hashimoto og lavt stoffskifte

Hashimoto er en av flere varianter av sykdommen lavt stoffskifte. Ved Hashimotos sykdom er grunnen til det lave stoffskiftet at immunforsvaret over tid har gått til angrep på skjoldkjertelen der stoffskiftehormonene lages, og forstyrret eller ødelagt evnen til å lage nok stoffskiftehormoner.

Autoimmun tyreoiditt

Andre vanlige navn på Hashimotos sykdom er autoimmun tyreoiditt eller Hashimotos tyreoiditt. Hashimoto er oppkalt etter den japanske legen Hakaru Hashimoto som oppdaget sykdommen. Dette var den første autoimmune sykdommen som ble oppdaget.

 

Hashimoto symptomer

De fleste av disse symptomene er også felles med andre varianter av lavt stoffskifte.

 • Humørsvingninger, angst eller depresjon.
 • Alltid sliten, selv etter 8 timers søvn.
 • Dårlig søvn.
 • Hevelse rundt øynene.
 • Hormonell ubalanse, for eksempel uregelmessige menstruasjon eller lav sexlyst.
 • Vektøkning eller vanskelig å gå ned i vekt.
 • Kalde hender og føtter.
 • Fryser ofte.
 • Alt går tregt.
 • "Tåkehjerne" og dårlig korttidsminne.
 • Dårlig fordøyelse, forstoppelse og diare.
 • Muskel- eller leddsmerter.
 • Andre helseplager og autoimmune sykdommer.
Jodløsning i dråpeteller

Jod

Stoffskiftehormonene lages i stor grad av jod. Hvis kroppen har for lite jod tilgjengelig, vil produksjonen av stoffskiftehormoner hemmes. Skjer dette i stor grad kan skjoldkjertelen hovne kraftig opp. Da kalles det Struma, og det oppstår mest i regioner av verden med lite jod i kostholdet.

Selv om Hashimoto handler om at immunforsvaret ødelegger for produksjon av stoffskiftehormoner, kan lav jod også være en faktor. Jod måles ved å samle urin et helt døgn og måle mengden jod i den. Hvor mye jod som utskilles i urin, sier noe om hvor mye jod kroppen har tilgjengelig.

Er jod lav kan dette tas som tilskudd for å øke mengden i kroppen over tid. Nivået kan vedlikeholdes ved kostholdstiltak. Kilden til jod er mat fra havet. Jod tilsettes i kraftfor til kuer, så melkeprodukter er også en kilde.

Tilskudd av jod kan også påvirke stoffskiftet negativt i noen tilfeller. Konsulter lege eller en annen spesialist før du begynner på jodtilskudd.

 

Tyroksin hormon molekyl

Lavt stoffskifte medisiner

Den vanligste medisinen er Levaksin, som er stoffskiftehormonet Tyroksin T4 i pilleform. Den inneholder laktose, som enkelte reagerer negativt på. Levaksin (og dermed Tyroksin T4) er et passivt hormon, og må omdannes, hovedsakelig i levra og av gode tarmbakterier, til trijodtyronin T3 for å bli "aktivert".

Mange kombinerer Levaksin med medisinen Liothyronin, som er stoffskiftehormonet trijodthyronin T3. Noen går på monobehandling med bare Liothyronin.

Det fins også "naturlige" medisiner, som er oppmalte skjoldkjertler fra gris. Armour og Erfa er de mest kjente. Mange fungerer bedre på disse enn på Levaksin. Ulempen er at de er dyre, og man må betale for dem av egen lomme. I 2023 kom Thyroid NAF, som man kan få dekt av staten.

De aller fleste med Hashimoto eller andre typer lavt stoffskifte er avhengig av medisiner resten av livet. Medisinene tilfører ekstra stoffskiftehormoner i tillegg til det skjoldkjertelen lager naturlig. Det er store forskjeller på hvilke medisiner som fungerer for hvem.

For mange er det vanskelig å finne rett dose. Trolig fordi stoffskiftet er ment å finjusteres av kroppen hele tiden avhengig av temperatur, årstid, om det er ferie eller hverdag, stressnivå, sykdom og andre faktorer i kroppen og omverden.

Hashimotos sykdom

Hvorfor oppstår Hashimotos sykdom?

Hashimoto og andre autoimmune tilstander er et medisinsk "mysterium". Ingen forstår helt hvorfor koppens eget immunforsvar angriper kroppen, og det defineres delvis som uhelbredelig. Det er likevel en del underliggende faktorer som er kjent og kan sannsynliggjøres og påvirkes ved behandling.

Spørsmålet er hvorfor immunforsvaret går berserk, blir hyperaktivt og angriper kroppen? Trolig er slitenhet, utbrenthet og omsetning av stresshormonet kortisol, sammen med fenomenet lekk tarm, dårlig fordøyelse og matintoleranser viktige elementer.

Kortisol

Når vi er stressa og i beredskapsmodus over tid, produserer kroppen mer kortisol, for at vi skal holde oss våkne og "klare for kamp" når som helst. Dette forstyrrer søvn og døgnrytmen. Kortisol har samtidig en annen viktig jobb, som er å være general og "bremsepedal" for immunforsvaret.

Lekk tarm

Ved lekk tarm oppstår det gradvis små "åpninger" mellom cellene i tarmveggen. Når tarminnhold trenger gjennom der, oppfatter immunforsvaret dette som fiender. Skjer dette i stor grad, blir det mye å gjøre over store områder for immunforsvaret. Det trenger å øke aktiviteten sin, og altså få kortisolnivået ned.

Kortisolresistens

Stressnivået trenger økt kortisol for mer beredskap, mens immunforsvaret trenger lavere kortisol for å øke aktiviteten. En effekt av dette kan være kortisolresistens. Altså at immunforsvaret ikke bryr seg om kortisol lenger. Det blir et slags militærkupp, der immunforsvaret ikke lenger har noen hemninger.

Utbrenthet

En annen ting som kan skje er at vi blir utbrente eller går i veggen, som skjer når kroppen ikke greier å lage nok kortisol til å holde oss i gang lenger. Kortisolnivået vil da synke, og også stimulere til et hyperaktivt immunforsvar med dårlig brems.

Betennelser og smerter

Et immunforsvar uten hemninger kan skape betennelser her og der, da immunforsvaret nå vil tendere til å reager FOR kraftig på det meste. Dette kan oppleves som smerter som flytter seg rundt i kroppen, som sammen med muskelspenninger ofte er viktige elementer ved fibromyalgi.

Autoimmunitet

Immunforsvaret kan nå bli "forvirret", og ikke se hva som er venn og fiende lenger. Sammen med genetikk og en utløsende faktor, som en virusinfeksjon for eksempel, kan immunforsvaret starte et angrep på kroppen, fordi det er helt sikker på at dette er en fiende som skal bekjempes.

 

Matvarer tilpasset Hasimoto, nøtter, spirer, frukt

Å leve med Hashimoto

Å leve med Hashimoto kan være en daglig utfordring, men det er også en mulighet til å lære å lytte til kroppen din og ta vare på deg selv på en dypere måte. Det krever tålmodighet og selvpleie for å finne riktig balanse i kosthold, medisiner og livsstilsendringer.

Å søke støtte fra helsepersonell, utforske alternative behandlingsmetoder og praktisere stressmestringsteknikker kan være viktige verktøy i denne reisen. Til tross for utfordringene kan det også være en reise mot selvoppdagelse og en dypere forståelse av kroppens kompleksitet og dens behov.

Blodprøver, lavt stoffskifte - TSH, FT4 og FT3

 

Lavt stoffskifte blodprøver

Helsevesenet tilbyr en rekke aktuelle blodprøver for å utrede og overvåke stoffskifte. De vanligste er TSH, FT3, FT4 og Anti TPO.

TSH

Tyroideastimulerende hormon TSH, er hormonet hjernen skiller ut når den har oppdaget at det er for lite stoffskiftehormoner i omløp. Høy TSH tyder altså på at kroppen trenger at skjoldkjertelen må øke produksjonen av tyroksin T4 og trijodtyronin T3.

Høy TSH over tid kan tyde på av skjoldbruskkjertelen ikke greier å øke produksjonen av stoffskiftehormoner. Det igjen indikerer at det er problemer med stoffskiftet.

Referanseverdier for TSH er 0,5-3,6 mIE/L hos voksne.

FT4 (Fritt T4)

Sier noe om hvor mye av stoffskiftehormonet tyroksin T4 som sirkulerer i kroppen. Oftest vil den være lav når TSH er høy. Det er fordi denne er lav, at hjernen øker utskilling av TSH, for å få opp nivået av T4. Grunnen til at den er lav kan være at skjoldkjertelen ikke får lagd så mye som kroppen egentlig trenger.

Referanseverdier for FT4 er 8–20 pmol/L for voksne.

FT3 (Fritt T3)

Sier noe om hvor mye trijodtyronin T3 som sirkulerer i kroppen. Den må ses i sammenheng med TSH og FT4. Er FT3 lav er ofte TSH høy, fordi kroppen vil øke produksjonen av stoffskiftehormoner.

Er FT3 lav og FT4 høy kan det tyde på at kroppen sliter med å omdanne tyroksin T4 til trijodtyronin T3. Det hoper seg opp med T4, og blir for lite T3.

Referanseverdier for FT3 er 3,5-6,5 pmol/L for voksne.

Anti TPO

Anti TPO er navnet på antistoffene immunforsvaret lager når det angriper skjoldkjertelen. Høy Anti TPO forteller at immunforsvaret i stor grad angriper skjoldbruskkjertelen.

At Anti TPO er forhøyet betyr ikke at du har symptomer på lavt stoffskifte eller får diagnosen Hashimoto. Angrepet på skjoldkjertelen må oftest foregå over tid før evnen til å lage stoffskiftehormoner blir nedsatt. Noen kan ha forhøyet Anti TPO hele livet uten å få problemer med stoffskiftet sitt.

Høy Anti TPO er vanlig sammen med høy TSH og lav FT4. Kroppen har da lite stoffskiftehormoner, hjernen øker TSH for å få skjoldkjertelen til å lage mer, men skjoldbruskkjertelen sliter med høy Anti TPO på grunn av angrep fra immunforsvaret, og får ikke økt sin produksjon.

Referanseverdier for Anti TPO er < 34 kIE/L som betyr at nivået skal være under 34 kIE/L. For de med Hashimoto er det vanlig at nivået er over 1300, altså et eller annet sted over maksimalt nivå som kan måles med standard blodprøve i Norge.

Anti TG eller Anti TBG er et annet antistoff immunforsvaret kan lage i forbindelse med et angrep på skjoldbruskkjertelen. Dette kan også testes hvis Anti TPO er lav eller normal, men det likevel mistenkes en autoimmun tyreoiditt som årsak til lavt stoffskifte.

 

Omdanning av T4 til T3 i tarmen

Skjoldkjertelen lager først og fremst hormonet tyroksin T4, som er passivt. Det må omdannes til T3 i kroppen for å gjøre jobben det skal. Denne omdanningen skjer dels i levra, og dels av de tarmbakteriene som skal leve i tarmen.

Når tarmhelsen er dårlig, vil ofte færre av disse bakteriene være i tarmen, og vår evne til å omdanne passive stoffskiftehormoner til aktive bli redusert.

Dette kan resultere i et dårlig regulert stoffskifte som ikke har med evnen til å produsere stoffskiftehormoner å gjøre, men omdanningen av dem i kroppen. Dette kan også være relevant ved Hashimotos sykdom.

Blodprøvene er "bra", men jeg har det elendig

Dette er et vanlig utgangspunkt for mange med lavt stoffskifte av alle typer. De fleste håper at bytte av medisin eller justering på medisin skal gjøre underverker. Det hjelper mye for noen, men for andre hjelper tilsynelatende ingen ting.

På Fornixklinikken jobber vi mest med dem som ikke får orden på stoffskiftet og kroppen nesten uansett hva de prøver eller gjør. Vi oppdager da som regel at symptomene også handler om helt andre ting enn stoffskiftet, og at det som skapte problemene i utgangspunktet ikke er gjort noe med.

Les om våre behandlingsforløp av Hashimoto og lavt stoffskifte her.

 

Hashimoto diett

Diett kan være en del av behandlingen for Hashimoto. Les mer på våre sider om behandling av Hashimoto, om hvordan diett sammen flere andre grep kan være en essensiell del av et større prosjekt for å få orden på fordøyelse, betennelser, omdanning av T4 til T3, jevnere blodsukker og energi, samt vektnedgang.

 

Fellestrekk hos mennesker med lavt stoffskifte

Når vi snakker med kunder med lavt stoffskifte har de en del fellestrekk utover de klassiske symptomene. Alle har ikke alle trekkene, men de fleste har noen av dem:

 • Har jobba hardt og lenge. Gir aldri opp.
 • Veldig slitne.
 • Forsøker å få til mye på en gang.
 • Tankene går i høyt tempo i faste looper eller kaotisk hit og dit (når ikke hjernetåka er i veien).
 • Dårlig evne til å oppdage eller prioritere egne behov.
 • Traumer fra barndom eller ungdomstid som fortsatt preger.
 • Dårlig fordøyelse over lang tid.
 • Sover lite eller dårlig.
 • Håper at justering på medisinene skal løse problemet.
 • Andre sykdommer, diagnoser, smerter eller helseproblemer i tillegg til lavt stoffskifte.