Behandlinger

Hvordan jobber vi?

I den første utredningstimen er både Thomas og Steinar alltid til stede. Ofte deltar de også i de påfølgende timene. I denne første timen tar vi oss god tid til å bli kjent med deg, forstå hvem du er, hva du ønsker, og hva som plager deg. Det er viktig for oss å forstå sammenhengen i din situasjon og avgjøre hvilke prøver som eventuelt må tas for en dypere forståelse.

Basert på denne forståelsen, utarbeider vi et skreddersydd program spesifikt for deg. Innholdet i programmet avhenger helt av dine ønsker og problemstillingen du står overfor. Det er vanlig med et behandlingsforløp som strekker seg over 4-8 måneder og består av 8-12 møter, hvor ulike tiltak utføres i en logisk rekkefølge. Likevel er det verdt å merke seg at ingen behandlingsforløp hos oss er helt like – hvert forløp er unikt tilpasset den enkelte kunde.

Utredningsmøte med Thomas og Steinar på Fornixklinikken

Målet vårt er at du skal oppnå ønsket utvikling og at du ikke skal bli avhengig av å komme tilbake til oss for å få hjelp, men at du forstår og kan regulere helsa di og de faktorene som påvirker den helt selv. At du blir så frisk og vital og selvstendig som du ønsker, gitt de forutsetningene og ressursene som du har. Vår erfaring er at når det gjøres kloke ting i riktig rekkefølge med høy kvalitet, kan vi få til veldig mye. Ofte i løpet av relativt kort tid.

Samarbeid med fastlegen og helsevesenet

Samarbeid med fastlegen er en stor fordel og stort sett enkelt å få til. For eksempel ved oversending av epikrise eller bare en telefonsamtale for gjensidig oppdatering.

Det er best om alt av medisinjustering gjøres av fastlegen, og innimellom gjør vi det også. Hvis vi oppdager noe med helsa di som er av en sånn art at det bør håndteres av en spesialist eller på sykehus vil vi forklare deg enkleste måte å få til dette på. Vanligvis er den beste veien via fastlegen.

 

 

Thomas Alexander Skog på kontoret på Fornixklinikken

 

Den som oppsøker oss

De som oppsøker oss har oftest tre typer utgangspunkt. En variant er mennesker som ikke nødvendigvis har helseproblemer, men som vil utvikle seg og få mest mulig ut av ressursene sine og livet. Dette er gjerne folk som føler de egentlig har mer energi og mer å by på enn de får utløp for, eller at de mister mening og tilstedeværelse under visse omstendigheter. Kanskje uten å skjønne helt hvorfor, eller hva som kan gjøres med det.

Den andre typen er mennesker med sammensatte utfordringer og helseproblemer. Ofte preget av slitenhet og utmattelse, konsentrasjonsproblemer, dårlig søvn, smerter, stress og uro, betennelser, nedstemthet, depresjon og angst, traumer, fordøyelsesproblemer og hormoner i ubalanse. Der både livsstilsfenomener, tanker, følelser og medisinske forhold spiller en rolle.

Steinar Kroksæter Nordbø på Fornixklinikken snakker om nevromotorikk

Den tredje er godt voksne og stort sett friske mennesker, gjerne mot slutten av arbeidslivet, som vil sette i gang tilpassa forebyggende grep innen kosthold, tilskudd og stresshåndtering, for å ha god helse også i livets siste halvdel. Disse ønsker seg ofte også second opinion fra oss angående medisiner de går på.


Eksempler på diagnoser og tilstander vi jobber med

PCOS (Polycystisk overiesyndrom)

Lavt stoffskifte og andre hormonforstyrrelser

Overvekt og ønske om vektendring

Slitenhet, utmattelse og gått i veggen

IBS og andre fordøyelsesrelaterte diagnoser og problemer

Betennelsestilstander

Dårlig søvn

Nedstemthet og depresjon

Angst og uro

Traumer

OCD

ADHD

Konsentrasjonsevne og tåkehjerne

 

Steinar og Thomas på Fornixklinikken