Overgangsalder

Overgangsalder, også kjent som klimakteriet eller menopausen, er en naturlig fase i en kvinnes liv som markerer slutten på hennes reproduktive år. Denne perioden kan bringe med seg en rekke fysiske og følelsesmessige endringer som det kan være nyttig å være forberedt på.

Hva er overgangsalder?

Overgangsalder, også kjent som klimakteriet eller menopausen, er den tiden i en kvinnes liv når menstruasjonen stopper permanent, og hun ikke lenger kan bli gravid naturlig. Dette skjer vanligvis mellom 45 og 55 år, men kan variere. Overgangsalderen inntreffer når eggstokkene slutter å produsere hormonene østrogen og progesteron, noe som fører til at menstruasjonene opphører.

Kvinne i sofa med smerter i hodet

Overgangsalder symptomer

Symptomene på overgangsalderen kan variere betydelig fra kvinne til kvinne, både i type og intensitet. Her er en omfattende liste over vanlige symptomer:

 • Hetetokter

 • Nattesvette

 • Uregelmessige menstruasjoner

 • Vaginal tørrhet

 • Humørsvingninger

 • Søvnproblemer

 • Redusert libido

 • Vektøkning

 • Tynnere hår og tørr hud

 • Konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer

 • Blødningsforstyrrelser: Kraftige eller sparsomme menstruasjonsblødninger, uregelmessige blødninger.

 • Hjerteklapp

 • Urinveisplager: Svie ved vannlating, urinveisinfeksjoner, sårhet og tørrhet i skjeden.

 • Psykiske symptomer: Nedstemthet, irritabilitet, søvnløshet, nedsatt konsentrasjonsevne.

Overgangsalder menn

Overgangsalder er ikke eksklusivt for kvinner. Menn kan også oppleve en lignende fase, ofte referert til som andropause. For menn innebærer dette en gradvis nedgang i testosteronnivåene, som kan føre til symptomer som:

 • Redusert energi og utmattelse

 • Depresjon og humørsvingninger

 • Redusert libido og erektil dysfunksjon

 • Tap av muskelmasse og økt kroppsfett

 • Søvnproblemer

Selv om prosessen hos menn er mer gradvis og symptomene kan være mindre uttalte, er det viktig å være oppmerksom på disse endringene og søke medisinsk råd ved behov.

Lege

Overgangsalder blodprøver

Blodprøver kan være nyttige for å bekrefte overgangsalderen og evaluere hormonelle nivåer. Aktuelle blodprøver inkluderer:

 • FSH (follikkelstimulerende hormon): Økte nivåer kan indikere overgangsalder.

 • Østrogen: Lavere nivåer er vanlige i overgangsalderen.

 • LH (luteiniserende hormon): Kan også øke i denne perioden.

 • Skjoldbruskkjerteltester: For å utelukke skjoldbruskkjertelproblemer som kan etterligne overgangsalder symptomer.

Overgangsalder utmattelse

Utmattelse er et vanlig symptom i overgangsalderen og kan være forårsaket av flere faktorer, inkludert hormonelle endringer, søvnforstyrrelser og psykiske belastninger. Hetetokter og nattesvette kan forstyrre søvnen, noe som resulterer i kronisk tretthet og redusert energinivå.

Overgangsalder depresjon

Overgangsalderen kan også øke risikoen for depresjon på grunn av hormonelle svingninger, søvnmangel og andre fysiske symptomer som kan påvirke den psykiske helsen. Kvinner som tidligere har opplevd depresjon eller angst kan være mer utsatt. Det er viktig å søke hjelp hvis depressive symptomer oppstår for å få riktig støtte og behandling.

Hva forårsaker overgangsalderen?

Normalt produserer eggstokkene kvinnelige kjønnshormoner - østrogen og progesteron. Fram mot overgangsalderen avtar eggstokkenes aktivitet slik at hormonnivået blir lavere. Kjønnshormonene, spesielt østrogen, regulerer normalt menstruasjonsblødningene, stimulerer slimhinnene i underlivet, motvirker tap av bensubstans, og bidrar til seksuell lyst.

Hormonene bidrar sannsynligvis også til en viss grad til psykisk velvære. Plagene i overgangsalderen kan derfor i stor grad forklares av østrogenmangel. Sosiale omveltninger i perioden rundt overgangsalderen kan også medføre stress og belastninger og påvirke symptomene.

Kvinner som røyker eller har lav BMI (lav fettprosent) har et større fall i nivået av kjønnshormonene, og er dermed mer utsatt for å få plager. Det samme gjelder kvinner som får fjernet eggstokkene ved operasjon, og dermed får et plutselig hormonfall. Arv ser ut til å ha betydning for hvor sterke plager du får i overgangsalderen.

Kvinne leser bok på strand

Hvordan stilles diagnosen?

Typiske plager hos kvinner i riktig alder gjør at dette oftest er en opplagt diagnose. Blodprøver kan tas for å måle hormonnivået, men det brukes ikke rutinemessig fordi diagnosen i de fleste tilfeller er sikker uten prøver.

Overgangsalder behandling?

Hensikten med behandlingen er å redusere plagene dine. Mosjon er nyttig, det kan gi økt velvære og forebygge beintap. Noen opplever at plagene blir verre av krydret mat, alkohol eller varme drikker. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at det hjelper å holde seg unna slike faktorer, men du kan trygt prøve deg fram.

Hormonbehandling

For kvinner med plager som følge av hormonendringene i overgangsalderen, er hormonbehandling effektivt. Legen bør informere deg om nytte og risiko før du starter slik behandling. Det anbefales å bruke laveste mulige effektive dose.

Dersom du tidligere har fjernet livmoren din, kan du bruke hormonbehandling med østrogen alene. Har du fortsatt en intakt livmor, anbefales en kombinasjon av østrogen og gestagen for å unngå økt risiko for livmorkreft.

Legen bør følge opp regelmessig at behandling fortsatt er effektiv og nødvendig, og gjenta vurderingen av eventuelle risikofaktorer. Etter noen år er det fornuftig med et forsøk på nedtrapping eller å avslutte behandlingen for å vurdere behovet for videre behandling.

Kvinne som er glad

Hvordan er langtidsutsiktene?

Overgangsplagene vil normalt avta eller forsvinne etter noen år hos de fleste. Noen kan være plaget i mange år. Det rapporteres om tilfeller med plager som vedvarer mer enn ti år etter opphør av menstruasjon.

Den normale utviklingen etter overgangsalder er at forekomsten av beinskjørhet, hjerte- og karsykdommer og urinveisinfeksjoner øker. Beinskjørhet kan til en viss grad forebygges ved regelmessig inntak av vitamin D kombinert med regelmessig mosjon.

Økt forekomst av hjerte- og karsykdommer forebygges også best ved regelmessig mosjon og sunt kosthold. Plagsomt tørre og tynne slimhinner kan lindres ved lokal behandling med østrogen krem eller tabletter i skjeden. Et glidemiddel kan øke gleden og forebygge sårhet og ubehag ved seksuell aktivitet.