Behandling av PCOS

Steinar Kroksæter Nordbø

|

|

5 min

Pasienthistorie – Behandling av PCOS

Kine oppsøkte Fornixklinikken for behandling av PCOS. Hun hadde fått fjerna cyster kirurgisk i 2021, men hadde fortsatt symptomer og problemer. Ved hjelp av traumebearbeiding, endring av tanke- og adferdsmønstre som endra stressnivået, bedring av mage og tarmfunksjon samt kostholdsendringer og tilpassa kosttilskudd ble tilstanden hennes veldig mye bedre. Les hele historien i denne artikkelen.

 

En kortere versjon av denne artikkelen sto på trykk i Helsemagasinet VOF i september 2023.

Sliten dame

Kine virka ressurssterk med gode karakterer på skolen, men hadde oppgitt alle studier og livsdrømmer på grunn av behov for behandling av PCOS og livssituasjonen. Hun jobba på posten, med stadig nye sykemeldinger.

Cyster kirurgisk fjerna i 2021

Cyster var påvist og diagnosen satt i 2021. Cystene ble fjerna kirurgisk. Hun hadde hatt symptomatikken siden 11årsalderen, men ingen nevnte PCOS eller behandling av PCOS før 2020.

 

Erfaringen nå var at lavere vekt gav mindre symptomer. Gikk vekta opp ble alt verre. Vekten levde imidlertid tilsynelatende sitt eget liv uten logikk. Hun kunne gå flere dager nesten uten mat uten vektendring. Hun hadde hatt bulimilignende faser med over og underspising og oppkast.

Utredning

Hun ble tatt i mot av lege og kommunikolog Thomas Alexander Skog, og kommunikolog og ernæringsterapeut Steinar Kroksæter Nordbø, som hadde de fleste timene med henne sammen. Hovedsymptomene var vektproblemer, slitenhet, hjernetåke, økt hårvekst og uregelmessig og smertefull menstruasjon.

  • Utvida blodprøver viser at alt er innafor normalspekteret. Hun hadde litt lav D-vitamin (59) og B12 (388).
  • Mage og tarm hadde vært dårlig hele livet. Dette er veldig vanlig for de som søker behandling av PCOS.
  • Tankespinn går i rasende tempo konstant. Kverner og grubler på alt mulig hele tiden.
  • Følt seg dødssliten lenge.
  • Dårlig søvn med sein innsovning og mange oppvåkninger.
  • Drømmer mye om at hun blir forlatt, glemmer viktige ting eller mislykkes.
  • Fysisk og psykisk voldelig person i nær familie, som har prega hele familien. Kine har løst dette siden tidlig barndom med å gjemme seg eller vri seg unna situasjoner, og aldri konfrontere. Likevel må hun bo hjemme på grunn av helse og livssituasjonen.
  • Mye angst og depresjon siden ungdomstiden. Innlagt på DPS som 18åring, og var da suicidal.
  • Sier alltid ja. Tar alltid hensyn til alle rundt seg.
  • Nylig antydning til migrene.

 

Book time hos Fornixklinikken her.

Alt i livet går galt

Behandling av pcsos - Arbeidshypotese

Vi ser sammenheng mellom helseproblemene og traumer og tanke- og adferdsmønstre fra barndommen. Hun har trolig hatt overvekt av sympaticus-aktivitet og lite parasympaticus-aktivitet hele livet, og dermed stått ganske konstant i mer eller mindre beredskap. Fordøyelsen har dermed også slitt. Tidvis forhøyet kortisol har trolig gitt økt blodsukker, som trolig er største kilde til uforutsigbar vekt.

Steg 1: Parasympaticus tilgang

For oss er den enkleste og raskeste måten for å skape tilgang til kroppens eget system for ro og hvilke, parasympaticus (via vagusnerven), nevromotorisk trening og stimulering. Det er øvelser i ekstremt sakte tempo som gjøres på kunden på benk eller på egen hånd hjemme. Proprioseptorer påvirkes av bevegelse og tempo, og aktiverer parasympaticus via vagusnerven. Dette er et viktig grep i startfasen av behandling av PCOS, og også andre kroniske plager.

 

Kine merket tidlig at øvelsene gjorde henne roligere og senket spenningen i kroppen. Hun opprettholdt egentrening av dette gjennom hele behandlingen.

 

Les mer om hvordan bevegelse av kroppen påvirker nervesystemet vårt.

Thomas Alexander Skog utfører nevromotorisk stimulering på fornixklinikken.

Steg 2: Traumebearbeiding

Økt parasympatisk tilgang danner godt utgangpunkt for traumebearbeiding. Kine trente først evnen til metakognisjon. Evnen til å betrakte og forholde seg til seg selv på ulike avstander. Denne evnen ble brukt til å guide henne gjennom enn dissossieringsprosess, der hun kunne få avstand til traumene sine, undersøke hva som egentlig hadde skjedd der, og se helt klart hvilke adferdsmønster hun hadde etablert og som fortsatt var en del av henne, og som hun til nå hadde trodd var ”personligheten” hennes.

 

Det ble da klart at alt som skjedde absolutt ikke var hennes skyld, selv om hun alltid hadde trodd det. Det ble også klart hvorfor hun aldri kunne si nei, og det ble veldig klart hvilke endringer hun nå virkelig ønsket med seg selv og livet.

 

Dette dannet utgangspunkt for å bli komfortabel med sitt ”selv”, og dermed evne til grensesetting og tilstandsregulering.

 

Fortiden var ikke lenger en utrivelig ting som først og fremst trigga henne følelsesmessig på ubehaglige måter, men var blitt en erfaringsbank som gav henne klokskap i livet.

 

Deretter hadde Kine en fase på et par måneder hvor hun ofte drømte om ubehaglige hendelser hun hadde glemt fra barndommen. I drømmene var hun hele tiden en betrakter av det, og kunne forstå og plassere alt på avstand. Hun var også nå trygg og rolig nok til å føle på de følelsene som egentlig hørte til.


Les mer om vår traumebehandling her.

Steg 3: Mage og tarm

Kine viste nå tydelige tegn til bedring. Hun sov bedre, følte seg tryggere, begynte å ”sette på plass” familiemedlemmet som tidligere hadde vært umulig, hadde mye mindre angst, og begynte å søke etter meningsfullhet for seg selv. Hun begynte naturlig å oppføre seg og løse situasjoner på nye og bedre måter, uten at hun var veldig bevisst på det. Dette er ofte avgjørende å få til for behandling av PCOS og andre kroniske helseplager.

 

Hun starta da på et 8 ukers program med streng diett og naturlige råvarer, helt uten korn og raske karbohydrater, med ambisjon om stabilisering av blodsukkeret og en kraftig forbedret tarmbiota og tarmfunksjon. Dietten var full av prebiotika, og hun tok store doser av smalspektra og bredspektra probiotika.

 

Etterpå fungerte fordøyelsen veldig mye bedre, og hun kunne etablere et kosthold som var hennes ”eget”. Med matvaner fra de 8 ukene, og matvarer hun ønsket og trivdes med å innføre. Mat var ikke lenger konflikt, men noe hun forsto og merket hvordan påvirket henne. Hun kunne nå justere vektnedgang selv, og vekt og kroppsfasong endret seg logisk etter hvordan hun spiste og beveget seg.

 

Behandling av PCOS var nå noe hun kunne styre selv.


Les mer om vår behandling av IBS her.

 

Sunn god mat

Oppsummering av tverrfaglig behandling av PCOS

Kine kom totalt til klinikken 8 ganger, ujevnt fordelt over 4 måneder for behandling av PCOS.


Formålet med behandlingen var at Kine selv skulle kunne regulere vekta si, som hun forsto som nøkkelkomponenet for å holde seg symptomfri fra sin PCOS.


Vektreguleringa var imidlertid avhengig av stressnivå og dermed kortisolnivåene i kroppen. Så lenge kortisolnivået ikke er godt balansert kan kroppen tendere til å holde blodsukkeretet ugunstug høyt. Dette stimulerer insulin til å øke sin jobb med å frakte sukker bort fra blodbanen igjen. Dette overskudds sukkeret vil for mange i stor grad omdannes til fett, og dermed hindre vektnedgang.


For Kine var traumer og livssituasjonen det som var stressende og som måtte håndteres, for at vektreguleringa skulle bli logisk og kontrollerbar.


Kosthold og tarmhelse har også stor påvirkning på symptomene på PCOS, så dette i seg selv hadde også trolig god virkning.


Les mer om PCOS her.


Thomas Alexander Skog er privat lege ved Fornixklinikken, der han samarbeider nært med kommunikolog og ernæringsterapeut Steinar Kroksæter Nordbø. Sammen utformer de tverrfaglig behandling individuelt tilpasset hvert enkelt menneske, der både fysiologiske, medisinske og psykiske/mentale faktorer systematisk blir håndtert og behandlet.

Takk for at du har lest artikkelen om behandling av PCOS. Book gjerne time eller ta kontakt med oss om du lurer på noe.